Om Forskningsarkivet

Forskningsarkivet, en avdelning inom Umeå universitetsbibliotek, arbetar med att samla och tillgängliggöra arkivmaterial för forskning. Här finns universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. Här samordnas också Universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.
Lokalerna återfinns en trappa upp på plan 3 i Universitetsbiblioteket.Karta över UB, plan 3

Verksamhet

  • Ansvarar för universitetets handskriftssamling.
  • Tillhandahåller arkiv- och forskningsdatabaser.
  • Ombesörjer universitetets fjärrlån av arkivalier.
  • Utger två löpande rapportserier, Urkunden och Scriptum.
  • Medverkar i metodutveckling och undervisning.
  • Samordnar digitaliseringsverksamheten vid Universitetsbiblioteket

Projekt

Beskrivning av Forskningsarkivets pågående och avslutade projekt finns i universitetsbibliotekets gemensamma projektlista. Umeå universitetsbiblioteks projekt