Mötesplats Arkivet

Föreläsningsserien Mötesplats Arkivet  startade hösten 2006 med en föreläsning av Gunnar Balgård. Tio år senare är det  Gunnar Balgård som får sätta punkt för föreläsningsserien. Vi på Forskningsarkivet väljer nu att efter tio år ta en paus från Mötesplats Arkivet, men hoppas kunna återkomma med nya publika program i framtiden.

Under de här 10 åren har det i Mötesplats Arkivet hållits drygt 110 föreläsningar och ett 20-tal musikprogram. Föreläsningarna har vänt sig till en bred publik och vårt mål har alltid varit att koppla föreläsningarna till arkiv och aktuell arkivforskning. Föreläsarna har varit akademiker, författare, journalister, lokalhistoriker, konstnärer, musiker, studenter m.fl.

”Kloka kameler går till källorna” är ett uttryck som följt denna föreläsningsserie och vi hoppas att mötet med olika arkivforskare skall ha inspirerat en och annan ”klok kamel” att söka sig till arkiven och de spännande källor som finns där.

Tack för oss och för de här tio åren!

Välkomna till de två avslutande föreläsningarna under våren 2016!

Lokal
Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Program
Onsdagar 19.00-20.00

27/1 - Krigets änglar. Genombrottet för svensk humanitär hjälp — till första världskrigets krigsfångar
Per Allan Olsson, journalist och tidigare internationell Röda Kors-delegat

Sverige satt inte bara på åskådarläktaren under första världskriget. 1915 inledde Röda Korset en stor humanitär insats till krigsfångarna på ömse sidor. Man kan med fog säga att detta är genombrottet för svenskt internationellt bistånd. Största utmaningen var hjälpen till fångarna i Ryssland/Sibirien: här arbetade under fyra år 77 svenska röda kors-delegater. En av dessa var arkeologen Gustaf Hallström, vars arkiv och fotosamling förvaras av Forsknings-arkivet.
Per Allan Olsson, journalist och tidigare internationell röda kors-delegat, arbetar med en bok om den svenska hjälpinsatsen under första världskriget. I kvällens föreläsning berättar han om Hallström och de svenska kvinnor som lyste upp den grymma tillvaron för fångarna.

Under tiden 11/1 – 15/2 visas på Umeå universitetsbibliotek en utställning med fotografier och handlingar från Gustaf och Astrid Hallströms Röda Kors-uppdrag i Sibirien 1915-1916.

3/2 - Mina svenskamerikanska väninnor - Om författarna Siv Cedering och Rönnog Seaberg
Gunnar Balgård, författare och kulturskribent

I slutet av 1950-talet lämnar två unga svenskor, med rötter i norra Sverige, sitt hemland för ett nytt liv i USA. De två var Siv Cedering och Rönnog Seaberg. I USA debuterar de båda under 1960-talet som författare. Flera år senare knyter de på var sitt håll kontakt med författarkollegan Gunnar Balgård i Umeå och en långvarig vänskap tar sin början.
Idag finns varken Siv eller Rönnog i livet men deras personarkiv finns bevarade på Forskningsarkivet i Umeå.
I kvällens föreläsning berättar Gunnar Balgård närmare om sina svensk-amerikanska författarväninnor Siv Cedering och Rönnog Seaberg.