Teckningar, brev och noter av J.A. Linder

Bodde dina släktingar i Umeå för 200 år sedan? I så fall kan de finnas avporträtterade av komminister J.A. Linder (1783-1877). Ur J.A. Linders arkiv har nu drygt 200 av Linders personteckningar digitaliserats tillsammans med närmare 800 brev samt ett antal noter till musik komponerad av Linder.

 

Fröken af Nordin

Komminister J.A. Linder (1783-1877) var en av Umeås stora kulturpersonligheter under 1800-talet. Förutom präst var han även känd som arkitekt, byggmästare, konstnär, upptecknare m.m. Hans stora familjearkiv finns sedan länge förvarad på Forskningsarkivet och ur arkivet har nu en större digitalisering gjorts.

Nu finns drygt 200 av hans tecknade porträtt av umebor och andra personer tillgängliga på Forskningsarkivets webbplats. Även hans stora brevsamling (närmare 800 brev) och ett antal musikkompositioner av Linder har blivit digitaliserade. Sedan tidigare finns ur arkivet delar av hans hans ritningar och landskapsteckningar publicerade.

Digitaliserat materialet ur Linders arkiv

Läs mer om J.A. Linder och allt det övriga som ingår i familjearkivet