Nytt arkiv: Universitetslektor Kenneth Nilsson

Kenneth Nilsson var under åren 1976-2004 anställd vid Umeå universitet som universitetslektor vid Institutinen för informationsbehandling (idag informatik). Han var aktiv i uppbyggnaden av institutionen och har efter sin pensionering arbetat med att dokumentera institutionens historia. Kenneth Nilsson avled 2016 och ett arkiv efter honom finns nu överlämnat till Forskningsarkivet.

Kenneth Nilsson (1937-2016) var född och uppvuxen i skånska Glimåkra. Han kom tidigt in i arbetet och forskningen kring den på 1960-talet nya informationsbehandlingen (ADB). I Lund skrev han 1972 en licentiatavhandling som behandlade programmeringsspråket COBOL.

1976 kom han som universitetslektor till Umeå universitet och här blev han delaktig i uppbggnaden av det som idag är Institutionen för informatik. Han var under lång tid prefekt och under en period även tf professor vid institutionen.

Han var språkintresserad och såg datorspråket som ett av många språk. Han behärskade även latin och efter sin pensionering läste han grekiska vid Lunds universitet. Han var bl.a. engagerad i projekt med tydande av gamla kyrkoböcker på latin.

Arkivet efter Kenneth Nilsson är 6 hyllmeter och innehåller forskningsmaterial, manuskript, fotografier m.m. Arkivet är i dagsläget ej ordnat och förtecknat.

Handskrift 205. Universitetslektor Kenneth Nilssons arkiv (1937-2016)