Nytt arkiv: Författaren Bo Johansson

Bo Johansson (1925-2017) var författare, lärare och rektor och levde större delen av sitt liv i Vilhelmina. Han skrev poesi, noveller, teaterpjäser m.m. Han var även en god musiker och tonsatte bl.a. egna dikter. Hans huvudspår som författare var att beskriva det specifikt norrländska i form av natur, levnadsvillkor och historia. Han var bl.a.manusförfattare till TV-serien Nybyggarland som gick i TV på 1970-talet. 

Foto: Lennart Örnebro

Bo Johansson föddes i Vilhelmina 1925. Han utbildade sig till folkskollärare och kom under många år att arbeta som lärare och rektor i Vilhelmina kommun. Han arbetade även under en tid inom radion bl.a. med skolradio, men även som producent, lokalreporter och med egna radioprogram.

Han debuterade som författare 1979 med diktsamlingen Ord från Baksjöby som blev en succé och fick tryckas upp i nya upplagor. Ytterligare ett antal diktsamlingar gavs ut under åren, den sista - Minnesrum  - kom 2012. Han har även publicerat noveller, teaterpjäser, kulturartiklar, tonsatt egna dikter m.m. Bo Johansson har varit drivande i flera större utgivningsprojekt kring Vilhelminabygdens historia och har genom åren erhållit ett antal författar- och kulturstipendier.

Det arkiv som finns på Forskningsarkivet efter Bo Johansson innehåller främst hans manuskript till både utgivna och ej utgivna texter. Förutom detta arkiv finns även ett arkiv efter Bo Johansson på Vilhelmina museum.

Till arkivförteckningen