Hallströms advokatbyrå - nya akter sökbara

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Akter mellan 1909-1933 har registrerats och finns sökbara.

För att underlätta möjligheterna till forskning i advokatarkivet har sedan en tid tillbaka en enkel dataregistrering gjorts av akterna. Registreringen har baserats främst på de uppgifter som finns noterade på varje akts omslag. I dagsläget finns drygt 12.000 akter registrerade mellan åren 1909 -1935.
De registrerade uppgifterna kan i vissa fall vara knapphändiga men ger ändå en möjlighet att kunna återsöka mål och personer bland det arkiverade materialet.

Handskrift 59. Hallströms advokatbyrå

Sök i Hallströms advokatbyrå