Digitala forskarsalen

Riksarkivet tillhandahåller sitt digitaliserade arkivmaterial via Digitala forskarsalen. Forskningsarkivet har för Umeå universitets räkning tecknat campus-abonnemang för åtkomst till Digitala forskarsalen vilket ger Umeå universitets forskare, studenter och anställda fri tillgång till innehållet.

Behörighetskontroll sker via IP-nummer och inloggning krävs inte. För åtkomst till materialet utanför campus kan Umeå universitets forskare och studenter använda sin CAS-inloggning.

Digitala forskarsalen (Umeå universitet)

Digitala forskarsalen

---------------------------------------------------------------------------------

Sök i Arkiven är startsidan för Riksarkivets söktjänst. Här kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser. Du kan även söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige.

Sök i Arkiven