Handskrifter och personarkiv

Forskningsarkivet ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. Här finns bevarat en mängd originaldokument efter mer eller mindre kända kulturpersonligheter.

Samlingen består av brev, manuskript fotografier, klippsamlingar m.m. Det mesta av materialet är fritt för forskning och kan beställas och läsas vid Forskningsarkivet.

Alfabetisk förteckning

Sök