Prislista

Digitalisering ur Forskningsarkivets samlingar
Prislista 2015-04-15
 
Arkivmaterial (dokument/foto/mikrokort)
Skanning i färg enkel kvalitet A5-A3
(jpg 300 dpi)
Startavgift 50 kr (inkluderar 1-10 kopior)
därefter 5 kr/kopian
Skanning i färg hög kvalitet A5-A1
(tiff 400 dpi)
Startavgift 100 kr (inkluderar 1 kopia)
därefter 50 kr/kopian
Skanning i färg A0 (tiff 400 dpi) Startavgift 250 kr (inkluderar 1 kopia)
därefter 200 kr/kopian
Leverans
Eget USB-minne eller e-post utan kostnad
Leverans på CD/DVD 30 kr
Faktureringsavgift 50 kr