Fjärrlån

Arkivlån

Arkivalier som inte finns vid Forskningsarkivet kan beställas som ett fjärrlån från andra arkiv, institutioner och bibliotek som lånar ut originalhandlingar för forsknings- och studieändamål. Rätten att låna originalhandlingar från arkiven är dock mycket begränsad. Lånet får endast studeras i Forskningsarkivets bevakade läsesal.

Vid frågor om arkivlån, kontakta Forskningsarkivet.

Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier

Kungliga bibliotekets audiovisuella material tillhandahålls endast för forskningsändamål där registrering krävs. När en inlämnad forskaranmälan godkänts gör man forskarkopior av det material som önskas. När lånet kommer in får du ett meddelande från Forskningsarkivet. Du får också direkt information från avdelningen för audiovisuella medier om att material har skickats. Lånet kvitteras ut i Forskningsarkivet och du får endast titta eller lyssna på banden i särskilt avsedd avlyssningslokal.

Skapa konto eller logga in Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier