Innehållssamlare

Riksarkivets inspel till forskningspropositionen

Nyheter från Riksarkivet - fre, 11/15/2019 - 00:00
För att Sverige ska kunna möta de nya krav som forskare ställer måste vi öka takten på digitaliseringen av arkiv- och biblioteksbestånden. Insatserna behöver fokusera på breda satsningar av infrastrukturell karaktär. Detta för att skapa bredast möjligast nytta för framtida forskning och innovation, för utveckling av nya offentliga och kommersiella tjänster samt för demokratisk insyn och informationsförsörjningen i samhället.

Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet

Nyheter från Riksarkivet - ons, 11/13/2019 - 00:00
Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019.

Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet

Nyheter från Riksarkivet - tis, 11/12/2019 - 00:00
Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster.

Flera framsteg för avkodning av text i handskrivna material

Nyheter från Riksarkivet - tis, 11/12/2019 - 00:00
Den 22 oktober anordnade Riksarkivet tillsammans med Digisam en workshop om Handwritten Text Recognition (HTR). Flera framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har en programvara för HTR kallad Transkribus tagits fram inom det EU-finansierade projektet READ.

Arkivens dag 2019

Nyheter från Riksarkivet - mån, 11/04/2019 - 00:00
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019

Digital beställning till läsesal

Nyheter från Riksarkivet - tis, 10/29/2019 - 00:00
Digital beställning av arkivmaterial införs i fler läsesalar

Driftstörning i Riksarkivets IT-system

Nyheter från Riksarkivet - tis, 10/29/2019 - 00:00
Riksarkivets alla IT-system kommer stängas ned för service under fredag den 1 november mellan 06:30 och 24:00.

Ny dataleverantör

Nyheter från Riksarkivet - mån, 10/21/2019 - 00:00
Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny dataleverantör

Inspirerande och fullt av entusiasm - Hack for Heritage

Nyheter från Riksarkivet - fre, 10/18/2019 - 00:00
Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby för att utforska nya användningsområden för det digitala kulturarvet. Riksarkivet var med både som samarbetspartner och deltagare.

Driftstörning på webbplatsen

Nyheter från Riksarkivet - tors, 10/10/2019 - 00:00
Måndagen den 14 oktober genomförs underhållsarbete på webbplatsen mellan 16.30 och 22.00.

Registerforskning 2019 – konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning

Nyheter från Riksarkivet - mån, 10/07/2019 - 00:00
Den 6 november är det dags! Riksarkivet medarrangerar konferensen Registerforskning 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Ny dataleverantör

Nyheter från Riksarkivet - tors, 10/03/2019 - 00:00
Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om ökade resurser för digitisering

Nyheter från Riksarkivet - tis, 10/01/2019 - 00:00
Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet – information finns tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Hos allmänheten finns en växande förväntan att allt ska finnas bara ett par knapptryck bort. Tillgängligheten till den information som finns i de svenska offentliga arkiven är grundläggande. Digitiseringstakten måste öka, menar Riksarkivet.

Sit ’N Write – en öppen skrivgrupp

Kalendarium - ons, 09/25/2019 - 14:04
Datum: tisdag 17 december 2019 13:15 - 14:30Plats: Academic Resource Centre, Umeå University Library

Would you like your writing sessions to be: Less isolated? More structured? More routine?

 

Öppen remiss av Vägledning om gallring efter skanning

Nyheter från Riksarkivet - mån, 09/23/2019 - 00:00
Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar.

Träffa Riksarkivet på Bokmässan!

Nyheter från Riksarkivet - mån, 09/23/2019 - 00:00
Den 26-29 september arrangeras Bokmässan i Göteborg. I Riksarkivets monter presenterar vi föredrag och panelsamtal med fokus på frågor om arkiv, demokrati och jämställdhet. Vi kommer också att ha böcker till försäljning och erbjuder möjlighet att testa våra digitala resurser.

Förslag till nya föreskrifter om gallring på remiss

Nyheter från Riksarkivet - tis, 09/17/2019 - 00:00
Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivet föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Förslaget innehåller också förslag till bestämmelser om gallring av säkerhetsskyddshandlingar och pappershandlingar efter skanning.

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter- omtryck av RA-FS 1991:1

Nyheter från Riksarkivet - fre, 08/30/2019 - 00:00
Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller både mindre ändringar av formell karaktär och ändringar av materiell karaktär.

Släktforskardagarna i Borås, 24–25 augusti

Nyheter från Riksarkivet - tors, 08/22/2019 - 00:00
Riksarkivet finns i monter 2102.

Grill

Nyheter från Riksarkivet - mån, 08/19/2019 - 00:00
Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.

Sidor

Subscribe to Umeå universitetsbibliotek innehållssamlare