Innehållssamlare

Enklare att söka i Estoniasamlingen

Nyheter från Riksarkivet - tors, 10/08/2020 - 00:00
Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisning 1994 diskuterats flitigt i media, bland annat med anledning av en ny dokumentärfilm. Intresset för att veta mer om vad som gjorts från olika myndigheter sida sedan förlisningen har därmed ökat.

Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar

Nyheter från Riksarkivet - ons, 10/07/2020 - 00:00
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra läsesalar? Nu kan du använda en ny tjänst som hjälper dig att beställa fram det material som du vill ta del av.

Öppen remiss av Föreskrifter om gallring efter skanning

Nyheter från Riksarkivet - fre, 09/25/2020 - 00:00
Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning.

Driftstörning på webbplatsen

Nyheter från Riksarkivet - mån, 09/21/2020 - 00:00
Den 22 september kl. 20.00 kommer Riksarkivets webbformulär att stängas ned på grund av underhåll. Webbformulären kommer sedan att vara stängda under hela onsdagen den 23 september. Vi beräknar att vara igång igen torsdagen den 24 september.

Folkräkning 1930

Nyheter från Riksarkivet - fre, 09/18/2020 - 00:00
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara personer fördelade på 29 församlingar i Östergötlands, Kalmar, Kristianstads, Skaraborgs och Värmlands län.

Seminarium om underskrifter

Nyheter från Riksarkivet - tis, 09/15/2020 - 00:00
Offentlig verksamhet står inför ständiga utmaningar. En sådan gäller underskrifter. Ett område med nya rättsliga regler, tekniska metoder och interaktioner mellan juridik och teknologi. Hur påverkar detta vad som hittills gällt för traditionell användning och hantering av underskrifter?

De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet

Nyheter från Riksarkivet - tis, 09/15/2020 - 00:00
När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår historia när det gäller krishantering? Vad kan arkiven göra för att hjälpa framtida forskare att hitta svaren på sina frågor? Vad blir arkivariens roll när AI tar över? Hur kan man bevara information i 100 000 år? Det är några av de frågor som kommer att lyftas i Riksarkivets seminarieserie ”De samhällsviktiga arkiven” under oktober månad.

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs – möjliggör långsiktig säkring av lokaler

Nyheter från Riksarkivet - tors, 09/10/2020 - 00:00
Regeringen meddelade onsdagen den 9 september att man föreslår en anslagshöjning för Riksarkivet på 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.

Ny vägledning för fotografiskt material

Nyheter från Riksarkivet - ons, 09/09/2020 - 00:00
För den som har frågor kring hantering av fotografiskt material finns nu en vägledning från Riksarkivet, som omfattar både analogt och digitalt material. Den är avsedd som ett hjälpmedel för identifiering och grundläggande bevarande av fotografier.

Ny organisation inom Riksarkivet

Nyheter från Riksarkivet - tis, 09/01/2020 - 00:00
Den 1 september träder en ny organisation i kraft inom Riksarkivet. Den ska bidra till förbättringar för användare och för myndighetens verksamhet.

Driftstörningar på webbplatsen

Nyheter från Riksarkivet - mån, 08/31/2020 - 00:00
Under hösten 2020 (med start 31 augusti) genomförs underhållsarbete på webbplatsen på måndagar mellan 16.30 och 19.30.

Driftstörning på webbplatsen 17 augusti

Nyheter från Riksarkivet - mån, 08/17/2020 - 00:00
Måndagen den 17 augusti 2020 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Det kan påverka såväl webb som formulär. Arbetet pågår mellan 16.30 och 19.30.
Subscribe to Umeå universitetsbibliotek innehållssamlare