Innehållssamlare

Kultur och bildning, framtidsfrågor och digitalisering

Nyheter från Riksarkivet - tis, 01/28/2020 - 00:00
Panelsamtal om kultur och bildning och rundabordssamtal om framtidsfrågor står på programmet när riksarkivarie Karin Åström Iko medverkar under det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna.

Förändrad omvärld ställer nya krav på Riksarkivet

Nyheter från Riksarkivet - mån, 01/27/2020 - 00:00
Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på ett nationalarkiv. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar på att kunna ta del av arkiven var- och närsomhelst, och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.

Designstudenter möter arkivet i ny utställning i Göteborg

Nyheter från Riksarkivet - tors, 01/23/2020 - 00:00
Hur kan designperspektiv hjälpa till att synliggöra och skapa förståelse för arkivens möjligheter? Och hur kan en arkivinstitution bidra med perspektiv i dagens designutbildningar? Som en del av ett mångårigt och ömsesidigt uppskattat samarbete presenterar nu designutbildningen vid HDK-Valand, Göteborgs universitet och Riksarkivet i Göteborg en ny utställning som har blicken riktad mot en av Göteborgs mest mytomspunna gator.

Volymer med slutår 1949 har publicerats

Nyheter från Riksarkivet - tis, 01/07/2020 - 00:00
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 154 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.

1930 års folkräkning uppdaterad

Nyheter från Riksarkivet - fre, 12/20/2019 - 00:00
Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poster i 42 församlingar fördelade i följande län; Östergötlands, Kalmar, Göteborg- och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmland och Västerbottens län.

Remissammanställningar gällande FGS för databas publicerade

Nyheter från Riksarkivet - ons, 12/18/2019 - 00:00
Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2 (relationsdatabaser) baserad på SIARD.

Samerna, romerna och rösträtten – Demokrati100 på forskarbesök på Riksarkivet

Nyheter från Riksarkivet - fre, 12/13/2019 - 00:00
När fick samer rösträtt i Sverige? Och hur var det med romerna? Det är två frågor som det har debatterats en del kring under de senaste åren. Ett entydigt svar har varit svårt att finna.

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om vissa EU-handlingar

Nyheter från Riksarkivet - tors, 12/12/2019 - 00:00
Riksarkivet har i dagarna remitterat förslag till föreskrifter om att ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.

Ny dataleverantör

Nyheter från Riksarkivet - tors, 12/05/2019 - 00:00
Vi hälsar Dals-Eds föreningsarkiv välkomna som ny dataleverantör

Tack för svar på remiss

Nyheter från Riksarkivet - fre, 11/29/2019 - 00:00
Riksarkivet vill tacka alla som har svarat på remissen (dnr RA 22-2018/11457) om vissa administrativa handlingar. Det har inkommit över 90 remissyttranden vilka nu håller på att sammanställas.

Förbeställ arkivmaterial hemifrån med ny digital tjänst

Nyheter från Riksarkivet - mån, 11/25/2019 - 00:00
Nu kan du som ska besöka Riksarkivet på Landsarkivet i Göteborg (Arkivgatan), Landsarkivet i Östersund samt Landsarkivet i Uppsala förbeställa arkivmaterial hemifrån med hjälp av en ny digital tjänst. När som helst på dygnet kan du via Nationell ArkivDatabas (NAD), beställa handlingar som sedan är framtagna inför ditt besök i läsesalen.

Riksarkivets inspel till forskningspropositionen

Nyheter från Riksarkivet - fre, 11/15/2019 - 00:00
För att Sverige ska kunna möta de nya krav som forskare ställer måste vi öka takten på digitaliseringen av arkiv- och biblioteksbestånden. Insatserna behöver fokusera på breda satsningar av infrastrukturell karaktär. Detta för att skapa bredast möjligast nytta för framtida forskning och innovation, för utveckling av nya offentliga och kommersiella tjänster samt för demokratisk insyn och informationsförsörjningen i samhället.

Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet

Nyheter från Riksarkivet - ons, 11/13/2019 - 00:00
Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019.

Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet

Nyheter från Riksarkivet - tis, 11/12/2019 - 00:00
Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster.

Flera framsteg för avkodning av text i handskrivna material

Nyheter från Riksarkivet - tis, 11/12/2019 - 00:00
Den 22 oktober anordnade Riksarkivet tillsammans med Digisam en workshop om Handwritten Text Recognition (HTR). Flera framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har en programvara för HTR kallad Transkribus tagits fram inom det EU-finansierade projektet READ.

Arkivens dag 2019

Nyheter från Riksarkivet - mån, 11/04/2019 - 00:00
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019

Digital beställning till läsesal

Nyheter från Riksarkivet - tis, 10/29/2019 - 00:00
Digital beställning av arkivmaterial införs i fler läsesalar

Driftstörning i Riksarkivets IT-system

Nyheter från Riksarkivet - tis, 10/29/2019 - 00:00
Riksarkivets alla IT-system kommer stängas ned för service under fredag den 1 november mellan 06:30 och 24:00.

Ny dataleverantör

Nyheter från Riksarkivet - mån, 10/21/2019 - 00:00
Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny dataleverantör

Sidor

Subscribe to Umeå universitetsbibliotek innehållssamlare