Nyheter från Riksarkivet

Subscribe to Nyhetsflöde Nyheter från Riksarkivet
Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet.
Uppdaterad: 25 minuter 3 sekunder sedan

Driftstörning på webbplatsen

tors, 10/10/2019 - 00:00
Måndagen den 14 oktober genomförs underhållsarbete på webbplatsen mellan 16.30 och 22.00.

Registerforskning 2019 – konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning

mån, 10/07/2019 - 00:00
Den 6 november är det dags! Riksarkivet medarrangerar konferensen Registerforskning 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Ny dataleverantör

tors, 10/03/2019 - 00:00
Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om ökade resurser för digitisering

tis, 10/01/2019 - 00:00
Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet – information finns tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Hos allmänheten finns en växande förväntan att allt ska finnas bara ett par knapptryck bort. Tillgängligheten till den information som finns i de svenska offentliga arkiven är grundläggande. Digitiseringstakten måste öka, menar Riksarkivet.

Öppen remiss av Vägledning om gallring efter skanning

mån, 09/23/2019 - 00:00
Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar.

Träffa Riksarkivet på Bokmässan!

mån, 09/23/2019 - 00:00
Den 26-29 september arrangeras Bokmässan i Göteborg. I Riksarkivets monter presenterar vi föredrag och panelsamtal med fokus på frågor om arkiv, demokrati och jämställdhet. Vi kommer också att ha böcker till försäljning och erbjuder möjlighet att testa våra digitala resurser.

Förslag till nya föreskrifter om gallring på remiss

tis, 09/17/2019 - 00:00
Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivet föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Förslaget innehåller också förslag till bestämmelser om gallring av säkerhetsskyddshandlingar och pappershandlingar efter skanning.

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter- omtryck av RA-FS 1991:1

fre, 08/30/2019 - 00:00
Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller både mindre ändringar av formell karaktär och ändringar av materiell karaktär.

Släktforskardagarna i Borås, 24–25 augusti

tors, 08/22/2019 - 00:00
Riksarkivet finns i monter 2102.

Grill

mån, 08/19/2019 - 00:00
Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.

Ny dataleverantör

tis, 08/06/2019 - 00:00
Vi hälsar Regionarkivet - Region Stockholm välkomna som dataleverantör till NAD

Remiss av förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn

ons, 07/10/2019 - 00:00
Riksarkivet har genom 7 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning bemyndigats att meddela föreskrifter om att personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett utkast till föreskrifter har tagits fram.

Hack for Heritage i Visby 4-6 oktober

mån, 07/01/2019 - 00:00
Riksarkivet är samarbetspartner i Hack for Heritage 2019! Hack for Heritage är ett återkommande event som i år arrangeras av Kulturarvsinkubatorn tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby, med Riksarkivet och ArbetSam som externa partners.

Välkommen att lämna synpunkter på förslagen till FGS för databaser

ons, 06/26/2019 - 00:00
Riksarkivet, Sydarkivera och Statens Servicecenter har tagit fram förslag på förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för databaser. Nu lämnas förslagen ut på remiss.