Nyheter från Riksarkivet

Subscribe to Nyhetsflöde Nyheter från Riksarkivet
Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet.
Uppdaterad: 42 minuter 25 sekunder sedan

Smarta lösningar för framtidens samhälle

mån, 05/13/2019 - 00:00
Hållbarhet och FN:s globala mål var fokus på Hack for Sweden 2019. Runt 500 hackare (deltagare) och lika många representanter från myndigheter och företag samlades för att arbeta med öppna data helgen den 4-6 april. I år var 90 organisationer från både offentlig och privat sektor representerade, och Riksarkivet var en av dem.

Ny dataleverantör

fre, 05/03/2019 - 00:00
Vi hälsar Arkiv Sörmland välkomna som dataleverantör till NAD

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om överlämnande av allmän handlingar

tors, 04/25/2019 - 00:00
I denna skrivelse lyfter Riksarkivet behovet av förändrade bestämmelser om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Riksarkivet menar att incitamenten för att lämna över allmänna handlingar till Riksarkivet är för svaga.

Nu är programmet för Riksarkivets konferens för offentlig informationshantering klart

tis, 04/23/2019 - 00:00
Riksarkivets årliga konferens för offentlig informationshantering behandlar aktuella frågor om arkivverksamhet i offentlig sektor. Konferensen riktar sig främst till statliga myndigheter, men andra deltagare är också välkomna.

Folkräkning 1930

fre, 04/19/2019 - 00:00
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 46 023 poster i 29 församlingar fördelade på 3 län; Östergötland, Älvsborg och Västerbottens län.

Ny dataleverantör

tis, 04/09/2019 - 00:00
Vi hälsar Karlstads kommunarkiv välkomna som dataleverantör till NAD

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om registerförfattningar

mån, 04/08/2019 - 00:00
Riksarkivet lämnar ett inspel till arkivutredningen om registerförfattningar. Riksarkivet menar att generella bestämmelser i arkivlagen ska gälla för allt arkivmaterial, oavsett medium.

Föreläsningarna från konferensen "From text to data" finns nu tillgängliga

ons, 03/06/2019 - 00:00
Den 7-8 februari 2019 anordnade Riksarkivet och Kungliga Biblioteket den internationella konferensen "From text to data - new ways of reading".

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enhetligare reglering för kommuner och landsting

tis, 02/26/2019 - 00:00
Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om Riksarkivets roll gentemot kommuner och landsting. Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer enhetliga och att Riksarkivets mandat stärks.

Folkräkning 1930

ons, 02/20/2019 - 00:00
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 93 414 poster i 47 församlingar fördelade på 9 län; Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Älvsborg, Skaraborg, Värmland och Västerbottens län.

Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län

tis, 02/19/2019 - 00:00
Registret är uppdaterat med tidsperioden 1670–1699.

Beställningsformulären stängs för underhåll

mån, 02/18/2019 - 00:00
Den 20 februari påbörjas ett stort underhållsarbete som främst påverkar beställningsformulären.

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enskilda arkiv

fre, 02/08/2019 - 00:00
Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om den mångfacetterade enskilda sektorn. Inspelet innehåller ett flertal förslag för att trygga de enskilda arkivens bevarande och tillgänglighet, var de än finns.

Gemensamt uttalande från de nordiska riksarkivarierna

tors, 02/07/2019 - 00:00
Den 29-31 januari möttes riksarkivarierna från Finland, Sverige och Norge i Kautokeino för att diskutera gemensamma samiska arkivfrågor.

Nya vägledningar om arkivhantering

fre, 02/01/2019 - 00:00
Avdelningen för offentlig informationshantering har tagit fram fyra nya vägledningar om arkivhantering hos statliga myndigheter och enskilda organ som omfattas av Riksarkivets föreskrifter:

KAM2018 – Kunskapssystem i Arkivmiljö

tors, 01/31/2019 - 00:00
Riksarkivet genomförde under 2018 en omvärldsbevakning och utredning angående hur artificiell intelligens, AI, skulle kunna användas inom myndigheten och arkivsektorn.