Nyheter från Riksarkivet

Subscribe to Nyhetsflöde Nyheter från Riksarkivet
Flöde med aktuella nyheter och pressmeddelanden från Riksarkivet.
Uppdaterad: 30 minuter 16 sekunder sedan

Volymer med slutår 1949 har publicerats

tis, 01/07/2020 - 00:00
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 154 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.

1930 års folkräkning uppdaterad

fre, 12/20/2019 - 00:00
Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poster i 42 församlingar fördelade i följande län; Östergötlands, Kalmar, Göteborg- och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmland och Västerbottens län.

Remissammanställningar gällande FGS för databas publicerade

ons, 12/18/2019 - 00:00
Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2 (relationsdatabaser) baserad på SIARD.

Samerna, romerna och rösträtten – Demokrati100 på forskarbesök på Riksarkivet

fre, 12/13/2019 - 00:00
När fick samer rösträtt i Sverige? Och hur var det med romerna? Det är två frågor som det har debatterats en del kring under de senaste åren. Ett entydigt svar har varit svårt att finna.

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om vissa EU-handlingar

tors, 12/12/2019 - 00:00
Riksarkivet har i dagarna remitterat förslag till föreskrifter om att ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.

Ny dataleverantör

tors, 12/05/2019 - 00:00
Vi hälsar Dals-Eds föreningsarkiv välkomna som ny dataleverantör

Tack för svar på remiss

fre, 11/29/2019 - 00:00
Riksarkivet vill tacka alla som har svarat på remissen (dnr RA 22-2018/11457) om vissa administrativa handlingar. Det har inkommit över 90 remissyttranden vilka nu håller på att sammanställas.

Förbeställ arkivmaterial hemifrån med ny digital tjänst

mån, 11/25/2019 - 00:00
Nu kan du som ska besöka Riksarkivet på Landsarkivet i Göteborg (Arkivgatan), Landsarkivet i Östersund samt Landsarkivet i Uppsala förbeställa arkivmaterial hemifrån med hjälp av en ny digital tjänst. När som helst på dygnet kan du via Nationell ArkivDatabas (NAD), beställa handlingar som sedan är framtagna inför ditt besök i läsesalen.

Riksarkivets inspel till forskningspropositionen

fre, 11/15/2019 - 00:00
För att Sverige ska kunna möta de nya krav som forskare ställer måste vi öka takten på digitaliseringen av arkiv- och biblioteksbestånden. Insatserna behöver fokusera på breda satsningar av infrastrukturell karaktär. Detta för att skapa bredast möjligast nytta för framtida forskning och innovation, för utveckling av nya offentliga och kommersiella tjänster samt för demokratisk insyn och informationsförsörjningen i samhället.

Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet

ons, 11/13/2019 - 00:00
Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019.

Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet

tis, 11/12/2019 - 00:00
Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster.

Flera framsteg för avkodning av text i handskrivna material

tis, 11/12/2019 - 00:00
Den 22 oktober anordnade Riksarkivet tillsammans med Digisam en workshop om Handwritten Text Recognition (HTR). Flera framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har en programvara för HTR kallad Transkribus tagits fram inom det EU-finansierade projektet READ.

Arkivens dag 2019

mån, 11/04/2019 - 00:00
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019

Digital beställning till läsesal

tis, 10/29/2019 - 00:00
Digital beställning av arkivmaterial införs i fler läsesalar

Driftstörning i Riksarkivets IT-system

tis, 10/29/2019 - 00:00
Riksarkivets alla IT-system kommer stängas ned för service under fredag den 1 november mellan 06:30 och 24:00.

Ny dataleverantör

mån, 10/21/2019 - 00:00
Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny dataleverantör

Inspirerande och fullt av entusiasm - Hack for Heritage

fre, 10/18/2019 - 00:00
Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby för att utforska nya användningsområden för det digitala kulturarvet. Riksarkivet var med både som samarbetspartner och deltagare.

Driftstörning på webbplatsen

tors, 10/10/2019 - 00:00
Måndagen den 14 oktober genomförs underhållsarbete på webbplatsen mellan 16.30 och 22.00.

Registerforskning 2019 – konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning

mån, 10/07/2019 - 00:00
Den 6 november är det dags! Riksarkivet medarrangerar konferensen Registerforskning 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Sidor