Innehållssamlare

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter- omtryck av RA-FS 1991:1

Nyheter från Riksarkivet - fre, 08/30/2019 - 00:00
Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller både mindre ändringar av formell karaktär och ändringar av materiell karaktär.

Släktforskardagarna i Borås, 24–25 augusti

Nyheter från Riksarkivet - tors, 08/22/2019 - 00:00
Riksarkivet finns i monter 2102.

Sidor

Subscribe to Umeå universitetsbibliotek innehållssamlare