Digitalisering

Umeå universitetsbibliotek bedriver en omfattande digitaliseringsverksamhet. Avhandlingar, forskningsrapporter, rara böcker liksom arkiv- och handskrifter digitaliseras och görs fritt tillgängliga. Verksamheten samordnas vid Arkiv och specialsamlingar.

Huvudområden för digitalisering:

Digitalisering@UmU

Universitetsbiblioteket digitaliserar och e-publicerar äldre avhandlingar (1958-2003) och rapporter från Umeå universitet. 50-100 avhandlingar/rapporter publiceras varje månad.
Ambitionen med digitaliseringen är maximal tillgänglighet. Skrifterna skall vara sökbara såväl i nationella kataloger, t.ex. DiVA, LIBRIS, SwePub, som i internationella söktjänster, bl.a. Google Scholar.
Digitalisering av Umeå universitets vetenskapliga publicering

RARA-böcker

Närmare 700 böcker ur våra specialsamlingar har digitaliserats, verk från 1600-talet och framåt som tematiskt spänner över ett brett fält, från reseskildringar och kokböcker till perspektivlära och matematik. Nya verk tillförs kontinuerligt.
Digitalisering av RARA-böcker

Ebooks on demand (EoD)

Alla böcker i bibliotekets söktjänst som är tryckta före år 1920 är nu märkta med en särskild symbol som betyder att boken kan beställas som en digital kopia om skanning kan ske utan att boken tar skada. Boken levereras i pdf-format som du kan nyttja var som helst när som helst. Denna service är en del av den europeiska tjänsten eBooks-on-demand (EOD) som Umeå universitetsbibliotek var först med i Sverige. För anställda vid Umeå universitet är digitaliseringen av boken kostnadsfri.
Beställ digitalisering

Arkiv och handskrifter

Forskningsarkivet ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. Här finns bevarat en mängd originaldokument i form av brev, manuskript fotografier, klippsamlingar m.m. efter främst norrländska kulturpersonligheter. Ett hundratal arkivvolymer finns digitaliserade helt eller delvis.
Digitaliserade arkiv och handskrifter

Projektet digitala personarkiv och digital forensis

Bakgrunden är att de arkiv som vi arbetar med allt oftare innehåller digitala delar som filer sparade på disketter, USB-minnen, hårddiskar och datorer. Vi driver ett projekt med syftet att skapa rutiner för att hantera digitalt material så att dessa delar av arkivet kan användas av forskare samtidigt som vi säkrar integriteten hos materialet och ser till att det kan bevaras intakt för framtiden. Om inte detta hanteras på ett riktigt sätt är risken är stor att vi av okunskap förstör och förvanskar den digitala informationen. Det är inte bara en fråga om att kopiera digitalt lagrad information från olika digitala medier utan också säkerställa att informationen inte förändras.
Projektet utfördes som ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.
Digital Forensis Vitbok