EMIBAS

CD-skivan EMIBAS - Emigrantregister för Sverige omfattar ca tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige, nära 1,1 miljoner emigranter från mer än 2.300 församlingar.

Följande uppgifter ingår:

Namn 100%
Titel 100%
Kön 100%
Födelsedatum 99%
Civilstånd 95%
Födelseort 94%
Utvandringsort 99%
Destinationsort 99%
Anmärkningar 10%

 

EMIBAS är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Emigrantinstitutet och Sveriges Släkforskarförbund.

Svenska emigrantinstitutet Sveriges släktforskarförbund

Åtkomst: 
Forskningsarkivet - fritt tillgänglig