Folkräkningar 1860-1910 (Sveriges befolkning)

Folkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Ca 20 miljoner personer finns sökbara. Information om en person i folkräkningen kan ge viktiga grunddata till att gå vidare in i andra arkivhandlingar, exempelvis kyrkböckerna.

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig