Om Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar, en avdelning inom Umeå universitetsbibliotek, (tidigare Forskningsarkivet) arbetar med att samla och tillgängliggöra arkivmaterial för forskning. Här finns universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. Till specialsamlingarna räknas material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring. Här samordnas också Universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.

Lokalerna återfinns en trappa upp på plan 3 i Universitetsbiblioteket.Karta över UB, plan 3

Verksamhet

  • Ansvarar för universitetets handskriftssamling.
  • Ansvarar för specialsamlingarna. Material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • Tillhandahåller arkiv- och forskningsdatabaser.
  • Ombesörjer universitetets fjärrlån av arkivalier.
  • Utgivare av rapportserien Post scriptum.
  • Medverkar i metodutveckling och undervisning.
  • Samordnar digitaliseringsverksamheten vid Universitetsbiblioteket
  • Ansvarar för bokbinderiet.

Projekt

Beskrivning av Arkiv och specialsamlingars pågående och avslutade projekt finns i universitetsbibliotekets gemensamma projektlista. Umeå universitetsbiblioteks projekt