Hallströms advokatbyrås arkiv

Nu är ytterligare ett år registrerat i Hallströms advokatbyrå. Akterna från åren 1909-1926 finns nu sökbara.