Sök bland 7300 akter i Hallströms advokatbyrås arkiv

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Alla akter mellan 1909-1927 har registrerats och finns sökbara i en databas på vår webbplats. Här kan du i dagsläget söka bland över 7300 ärenden.

Hallströms advokatbyrå

Advokatbyrån grundades av Sven Hallström som kom till Umeå 1909. Han drev advokatbyrån fram till sin död 1957. Advokatbyrån fortsatte sedan sitt arbete fram till 2002 i sin förre ägares namn. 1984 överlämnades advokatbyråns stora arkiv till Umeå universitet. Alla akter äldre än 70 år är tillgängliga för forskning .
För att underlätta möjligheterna till forskning i advokatarkivet har sedan en tid tillbaka en enkel dataregistrering gjorts av akterna. Registreringen har baserats främst på de uppgifter som finns noterade på varje akts omslag. I dagsläget finns ca 7.300 akter registrerade mellan åren 1909 -1927. De registrerade uppgifterna kan i vissa fall vara knapphändiga men ger ändå en möjlighet att kunna återsöka mål och personer bland det arkiverade materialet.
 

Sök i Hallströms advokatbyrå