Föreläsning 30/10 - Från folktro till gruvmotstånd: Samiska berättelser om naturen förr och nu

Coppélie Cocq, fil. dr i samiska studier

Coppélie Cocq är folklorist och forskare vid HUMlab. Hennes forskningsområde rör det samiska berättandet.

I kvällens föreläsning handlar det om samiska berättelser om naturen. Berättelserna är hämtade dels från äldre källor och dels från nutid, som t.ex. debatten om gruvexploateringar.

Samarrangemang med Johan Nordlander-sällskapet

Lokal
Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Onsdag 30/10 19.00-20.00

Program för föreläsningsserien Mötesplats Arkivet