Nytt arkiv: Nils-Eric "Nicke" Sjödin (1934-2009)

Nicke Sjödin var ångermanlänning och gjorde sig känd som författare och revymakare. Han var vid sidan av sitt lärarjobb en produktiv författare som bl.a. skrev diktböcker på ångermanländsk dialekt, tidningsartiklar och texter till lokalrevyer. Sex hyllmeter handlingar efter Nicke Sjödin finns nu på Forskningsarkivet.

Handskrift 143
Författaren Nils-Eric ”Nicke” Sjödins arkiv (1934-2009)

Nils-Eric ”Nicke” Sjödin föddes i Röåns by, Junsele i Ångermanland. Efter studentexamen vid Sollefteå läroverk 1955 studerade han språk och litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Från 1961 till början av 1990-talet var han lärare i dessa ämnen vid Sollefteå läroverk. Vid sidan om sin lärarbana var han en mycket framstående norrländsk kulturpersonlighet. Han har bl.a. skrivit över 40 böcker/artiklar. Speciellt diktböckerna på ångermanländsk dialekt och då junselemålet, har blivit mycket populära.

Nicke Sjödin var även dagsversskrivare i dagstidningar och fackpress. Kolumnist i Nya Norrland (numera Tidningen Ångermanland) sedan 1984 och då speciellt under rubriken ”Anbelangandes”. Professorn i språkvetenskap vid Umeå universitet, Karl-Hampus Dahlstedt, karakteriserade i en artikel i tidskriften Thule nr. 3 1985 ”Nicke” Sjödin som ”Runeberg från Röån”.

En annan del av Nicke Sjödins författarskap var den som textförfattare till lokalrevyer i Sollefteå. Han deltog själv i många av revyerna tillsammans med hustrun Hervor och sonen Jacke.

Arkivet efter Nicke Sjödin är i dagsläget sex hyllmeter (ej förtecknat). Bland materialet återfinns korrespondens, manuskript, dagböcker, klipp, videoband, disketter och elektroniska media i form av hårddiskar.

Arkivet är efter uppordnandet fritt tillgängligt för forskning.