Föreläsning 29/10 - Stilens munterhet

Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.

Annelie Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap

I Sara Lidmans arkiv finns bevarat de dagböcker som Sara skrev under sitt arbete med romansviten Jernbanan. Litteraturforskaren Annelie Bränström-Öhman har läst Saras dagböcker från den tiden och fått en unik inblick i författarens liv och arbete.
I kvällens föredrag berättar Annelie Bränström-Öhman om dagböckerna och om den nyutkomna boken Stilens munterhet där Sara Lidmans dagboksanteckningar publiceras i urval med kommentarer av Annelie.

Samarrangemang med Sara Lidman-sällskapet

Onsdag 29/10 kl 19.00-20.00
Lokal: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Program för föreläsningsserien Mötesplats Arkivet