Författaren Erland Flemmings arkiv

Erland Flemming var lärare och under större delen av sitt liv bosatt i Storuman. Under mer än sextio års tid skrev han även poesi och publicerade bl.a. fem egna diktsamlingar. Efter hans död 2013 har stora delar av hans manuskript och korrespondens lämnats till Forskningsarkivet där det nu ordnats och förtecknats för framtida forskning.

Erland Flemming föddes 1928 i Stensele. Han utbildade sig till folkskollärare och arbetade under många år som lärare och skolbibliotekarie i Storuman. Efter sin pensionering flyttade han till Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik där han bodde fram till sin död 2013.
Erland Flemming var vid sidan om sin lärargärning även verksam som författare. Sedan slutet av 1940-talet hade han skrivit lyrik och ingick på 1950-talet i kretsen kring det nystartade Norrländska författarsällskapet. Den första egna diktsamlingen – Sediment – blev publicerad 1987. Totalt blev det fem egna diktsamlingar publicerade mellan åren 1987 -2012. Flemming var även författare och illustratör till några läroböcker och medverkade med artiklar i olika tidskrifter och årsböcker.

Förteckning till Erland Flemmings arkiv