Nytt författararkiv: Bernhard Nordh

Författaren Bernhard Nord (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Hans böcker gavs ut i stora upplagor och hans romaner låg högt upp på bibliotekens utlåningslistor. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Två hyllmeter med manuskript till böcker, noveller och filmer. Även hans klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier finns i arkivet.

Bernhard Nordh var född år 1900 i Björklinge norr om Uppsala. 1936 skrev han sin första roman, ”Jorden är god” och året efteråt kom hans genombrott med romanen ”I Marsfjällets skugga”. Som författare var Bernhard Nordh främst inspirerad av den amerikanske äventyrsförfattaren Jack London och flera av Nordhs böcker utspelar sig i vildmarks-, nybyggar- eller lantbruksmiljö.
Flera av hans böcker gavs ut i Folket i Bilds bokserier med upplagor på över 100 000 exemplar. Han var en av få svenska författare som under denna tid som kunde försörja sig på sitt skrivande. Totalt skrev Bernhard Nordh 28 romaner och flera hundra noveller. Några av hans romaner blev även filmatiserade.

Arkivet efter Bernhard Nordh är en gåva till Forskningsarkivet skänkta av författarens barn.

Mer information och förteckningen till Bernhard Nordhs arkiv