Föreläsning 27/1 - Krigets änglar

Genombrottet för svensk humanitär hjälp - till första världskrigets krigsfångar

Per Allan Olsson, journalist och tidigare internationell Röda Kors-delegat

Sverige satt inte bara på åskådarläktaren under första världskriget. 1915 inledde Röda Korset en stor humanitär insats till krigsfångarna på ömse sidor. Man kan med fog säga att detta är genombrottet för svenskt internationellt bistånd. Största utmaningen var hjälpen till fångarna i Ryssland/Sibirien: här arbetade under fyra år 77 svenska röda kors-delegater. En av dessa var arkeologen Gustaf Hallström, vars arkiv och fotosamling förvaras av Forskningsarkivet.
Per Allan Olsson, journalist och tidigare internationell röda kors-delegat, arbetar med en bok om den svenska hjälpinsatsen under första världskriget. I kvällens föreläsning berättar han om Hallström och de svenska kvinnor som lyste upp den grymma tillvaron för fångarna.
Under tiden 11/1 – 15/2 visas på Umeå universitetsbibliotek en utställning med fotografier och handlingar från Gustaf och Astrid Hallströms Röda Kors-uppdrag i Sibirien 1915-1916.

Onsdag 27/1 kl 19.00-20.00
Lokal: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Program för föreläsningsserien Mötesplats Arkivet