Föreläsning 3/2 - Mina svenskamerikanska väninnor

Om författarna Siv Cedering och Rönnog Seaberg.

Gunnar Balgård, författare och kulturskribent.

I slutet av 1950-talet lämnar två unga svenskor, med rötter i norra Sverige, sitt hemland för ett nytt liv i USA. De två var Siv Cedering och Rönnog Seaberg. I USA debuterar de båda under 1960-talet som författare. Flera år senare knyter de på var sitt håll kontakt med författarkollegan Gunnar Balgård i Umeå och en långvarig vänskap tar sin början. Idag finns varken Siv eller Rönnog i livet men deras personarkiv finns bevarade på Forskningsarkivet i Umeå.
I kvällens föreläsning berättar Gunnar Balgård närmare om sina svensk-amerikanska författarväninnor Siv Cedering och Rönnog Seaberg.

Onsdag 3/2 kl 19.00-20.00
Lokal: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek