Nytt i professor Karl-Hampus Dahlstedts arkiv

Arkivet efter språkvetaren professor Karl-Hampus Dahlstedt (1917-1996) har utökats med nytt material skänkta av familjen Dahlstedt samt Institutet för Språk- och Folkminnen. Det rör sig företrädesvis om korrespondens med vänner och kollegor, handlingar från ungdomstiden samt enstaka manuskript och fotografier. En ny uppdaterad arkivförteckning finns nu utlagd.

Karl-Hampus Dahlstedt (1917-1996) räknas till en av de stora norrlandsforskarna. Han var främst aktiv som språkforskare men verkade även i stort för det norrländska kulturlivet. Han deltog även flitigt i den svenska samhällsdebatten och tidigt engagerade han sig bl.a. för det blivande universitetet i Umeå. Ett personarkiv efter Karl-Hampus Dahlstedt  finns sedan år 2001 här på Forskningsarkivet.

Via familjen Dahlstedt och Institutet för språk- och folkminnen har nytt material tillförts arkivet. Det rör sig bl.a. om korrespondens från Karl-Hampus ungdomstid, familjekorrespondens m.m. Ett brevskrivarregister till arkivet finns tillgängligt på Forskningsarkivet.

Den nya uppdaterade förteckningen finner du här: Handskrift 70