Nytt arkiv: Docent Tuuli Forsgrens arkiv

Tuuli Forsgren (1942-2012)  var verksam som universitetslektor och docent i finska vid Umeå universitet. Som forskare intresserade hon sig för de nordliga minoritetskulterna. Hon deltog under 1980-1990-talet i ett antal tvärvetenskapliga projekt som resulterade i bl.a. historiska undersökningar av språk och litteratur i den svenska lappmarken.

Tuuli Forsgren föddes 1942 i Helsingfors men flyttade som fyra-åring till Sverige. Hon disputerade i Uppsala 1986 med avhandlingen: Finska participattribut i svenska översättningar. När Tuuli samma år kom till Umeå universitet drogs hon in i den tvärvetenskapliga forskningen som professorerna Egil Johansson och Sten Henrysson bedrev runt de nordliga folken.
Vid sidan av sin akademiska verksamhet var Tuuli även en anlitad översättare och under 10 års tid redaktör för Johan Nordlander-sällskapets halvårsskrift; Oknytt.
Personarkivet efter Tuuli Forsgren består av en arkivkartong med arkivalier som berör hennes forskning tillsammans med Egil Johansson.

Läs mer om arkivet