Nytt arkiv: Professor Sten Henryssons arkiv

Sten Henrysson (1921-1998) var under åren1968-1986 professor i praktisk pedagogik vid Umeå universitet. Som emeritus under 1980-1990-talet deltog han i olika forskningsprojekt om samernas skolhistoria. Delar av hans forskningsmaterial kring sameskolor och prästens roll som folkuppfostrare i äldre tid finns nu arkiverat på Forskningsarkivet.  

Sten Henrysson föddes 1921 i Linköping. Han disputerade 1957 vid Stockholms universitet och var verksam som professor i praktisk pedagogik vid Umeå universitet 1968 – 1986.

Henryssons har i sin pedagogiska forskning bl.a. studerat högskoleprovet och pedagogik kring idrott och gymnastik. Ett intresse för tvåspråkighet och minoriteter ledde till att Henrysson under emeritusåren forskade om samernas skolhistoria. Han har även deltagit i forskningsprojekt kring prästernas roll som folkuppfostrare i äldre tid. Emeritusårens forskning gjorde han i nära samarbete med kollegan och professorn Egil Johansson (se handskrift 165). Många av Henryssons forskningsresultat har publicerats i Forskningsarkivets skriftseriee Scriptum.

Sten Henrysson avled 1998.

Läs mer om arkivet