Framtiden knackar på

– från historiska kartor till hardcorescenen
En konferens om arkivens komplexa uppdrag

21/11-2016 i Tystnad (Folkets bio) i Kulturhuset Väven i Umeå

Det gemensamma kulturarvet som samlas i arkiven är en stor tillgång i bibliotekens referensarbete. Mer och mer material digitaliseras och blir tillgängligt samtidigt som kraven på säkerhet, copyright och sekretess försvårar åtkomsten. Även migration, genus och populärkultur angår många. Hur för arkiven samtidens mångfald in i framtiden? En stor utmaning ligger i att anpassa insamlingsmetoder till den digitala världen. Vad finns att hitta nu och vad kommer att bevaras? Hur kan digitalisering bli en brygga mellan forskning, ABM och allmänheten?

Program och anmälan