Digitaliserade bouppteckningar 1980–2001

Riksarkivet meddelar: Ytterligare drygt 3 miljoner bilder har publicerats i SVAR, Digitala forskarsalen.

Tingsrätternas handlingar ur serierna Uppgifter om dödsfall eller Bouppteckningsregister har publicerats. Dessa handlingar kan användas som en sökingång för att hitta en bouppteckning enklare.

Digitaliserade bouppteckningar 1980–2001