Pehr Stenberg-projektet prisas av Svenska Akademien

Arbetet med utgivningen av "Pehr Stenbergs levernesbeskrivning" i bokform har av Svenska Akademien den 3 mars tilldelats Axel Hirschs pris. Pehr Stenbergs levernesbeskrivning har getts ut i 4 band och ingår i Forskningsarkivets publikationsserie Urkunden. I den prisade redaktörsgruppen ingår Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt.

Projektet omfattar 5000 sidor och handlar om Pehr Stenbergs (1758-1807) livsresa under gustaviansk tid från Stöcke utanför Umeå via akademiska studier i Åbo tillbaka till Umeå som magister och präst.

Axel Hirschs pris, som instiftades 1967, skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. Priset är på 120 000 kr.

Vi gratulerar redaktörsgruppen och alla övriga som arbetat i utgivningsprojektet.

Läs mer om Svenska Akademiens Axel Hirschs pris