Nyhet: SMHIs historiska bildgalleri

Ca 4000 fotografier ur SMHIs hydrologiska samling har digitaliserats. Bilderna beskriver miljöer i och kring svenska vattendrag från 1908 och framåt. Via webbplatsen SMHIs historiska bildgalleri galleri kan du hitta många unika bilder från svenska vattendrag dokumenterade av SMHIs egen fältpersonal i början av 1900-talet. 

Nyåker, Öreälven 1915

Ett nytt digitaliserat fotoarkiv finns nu ute på webben. Det rör sig om 4000 bilder ur SMHIs hydrologiska samling. Bilderna är tagna från 1908 och några decennier framåt av SMHIs egen fältpersonal.
Bilderna beskriver miljöer i och kring vattendrag med bäring på myndighetens uppgift att inrätta vattenståndsstationer och utföra vattenföringsmätningar. Andra bilder har samband med arbetet att kartlägga Sveriges vattenfall som underlag till vattenkraftsutbyggnad.
Materialet är sorterat efter s k avrinningsområden med början i norr (avrinningsområde 1 = Torne älv) och följer sedan kusten till Bohuslän. Avrinningsområdena avslutas med Öland (119).
Av naturliga skäl är de norrländska vattendragen väl representerade. Till bilderna har bifogats utdrag ur fältdagböcker, där sådana återfunnits, som beskriver i vilket sammanhang ett enskilt fotografi tagits.
Den geografiska bestämningen utgår från landets administrativa gränser 1935.

Till SMHIs historiska bildgalleri