Regeringen föreslår att Riksarkivets digitala bilder blir fria

Från och med 2018 föreslås avgifterna tas bort för Riksarkivets cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Riksarkivets digitala arkivinformation ska bli fritt tillgänglig. Idag måste privatpersoner betala en abonnemangsavgift. Folkbibliotek, skolor, universitet och högskolor har sedan tidigare varit undantagna.

Meddelande från Regeringskansliet