Folkräkningen 1890 stänger

Sedan 20 år har Forskningsarkivet tillhandahållit en kostnadsfri söktjänst med Folkräkningen 1890 för fyra norrlandslän och Värmland. Tjänsten har kommit till bred användning och fått stor internationell spridning med tiotals miljoner sökningar. Den blev också basen i den betaltjänst som Riksarkivet/SVAR senare lanserade.

Det har nu visat sig att det krävs relativt omfattande insatser för att åstadkomma en säker framtida drift av folkräkningen 1890  hos oss. Nyligen har också Riksarkivet meddelat att folkräkningarna och annat material kommer att bli tillgängligt utan kostnad från årsskiftet. Vi har därför beslutat att permanent stänga tjänsten hos oss och hänvisar alla användare till Riksarkivet/SVAR.

Med tack för alla frågor och feedback genom åren!

Personalen vid Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek