Lunchföreläsning om Finlands väg till självständighet

Med anledning av Finlands 100 år av självständighet föreläser Martin Hårdstedt, professor i historia, om Finlands väg till självständigheten och inbördeskriget.
Tid: Torsdag 7/12 kl 12.00 - 12.45 Plats: Balkongen i nära anslutning till Forskningsarkivet. 
Välkomna!

Foto: Oscar Sundberg (Wikimedia Commons)

Under rubriken 100 nyanser av Finland uppmärksammar Umeå universitetsbibliotek Finlands 100 år av självständighet. Förutom lunchföreläsningar visas små utställningar på temat Finland 100 år runt om i bibliotekets lokaler. Materialet i utställningarna är hämtade ur universitetsbibliotekets samlingar av böcker och arkivmaterial. Utställningarna pågår fram till 15 januari 2018.