Nytt: Professor Gunnar Kulldorffs arkiv

Gunnar Kulldorff (1927-2015) var en av Umeå universitets första professorer. 1965 blev han professor i statistik och 1966-1993 professor i matematisk statistik. Han hade många uppdrag inom Umeå universitet och var engagerad internationellt bl.a. inom International Statistical Institute. För sitt stora engagemang för statistisk forskning i Östeuropa blev han 2006 hedersdoktor i Villnius. Han var även engagerad inom KFUM och internationellt i YMCA och spelade en viktig roll vid sammanslagningen av KFUK och KFUM till en gemensam organisation.

Arkivet efter professor Gunnar Kulldorff är stort - 55 hyllmeter - och speglar en man som var aktiv inom den vetenskapliga världen både i Sverige och internationellt. Arkivet ger samtidigt en inblick i Umeå universitets tidiga historia där Gunnar Kulldorff spelade en framträdande roll. I arkivet finns även handlingar kring Kulldorffs stora engegemang inom KFUM/YMCA.
Arkivet i stort innehåller omfattande korrespondens, protokoll, mötesanteckningar, konferenshandlingar, föreläsningsmanus m.m.

55 hyllmeter handlingar, 973 volymer och en 41-sidig arkivförteckning gör detta till Umeå universitets största enskilda personarkiv. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Läs mer om Gunnar Kulldorffs arkiv