Nytt: Otto Nordenfors arkiv

Otto Nordenfors (1898-1974) var juristen som även skrev poesi. Han växte upp i Nysätra, studerade juridik i Uppsala och arbetade sedan bl.a. som länsassessor i Kristianstad. 1932 gav han ut en samling egna dikter under titeln "Färden mot norr".  1993 tjugo år efter Nordenfors död gavs diktsamlingen ut på nytt nu med tillägg av andra Nordenforsdikter.

Otto Nordenfors var prästson uppvuxen i Skön utanför Sundsvall. Som tioåring flyttade familjen 1908 till Nysätra i Västerbotten där hans far Albert Nordenfors blev kyrkoherde. Efter gymnasiestudier i Umeå och universitetsstudier i Uppsala började Otto sin bana som jurist. Han kom att arbeta vid länsstyrelserna i Göteborg och Kristianstad, som länsbokhållare och länsassessor.

Under gymnasietiden väcktes hans intresse för poesi och han började skriva dikter. I Västerbottens-Kuriren fick han under 1920-talet ett antal av sina dikter publicerade och 1932 utgavs på Norstedts Förlag hans diktsamling Färden mot norr. En samling dikter kring sin hembygd Västerbotten. Diktsamlingen fick en hel del uppmärksamhet och goda recensioner.

Otto Nordenfors avled 1974 och nästan tjugo år senare 1993 togs initiativet att utge Nordenfors diktsamling Färden mot norr på nytt. Denna gång på Saxe Förlag.

Läs förteckningen till arkivet