Nyhet: Kronojägardagböcker från Helgum, Sollefteå

Per Anton Åberg (1867-1939) var torpare och kronojägare bosatt i Gideåberg i Edsele församling. Efter Åberg finns bevarat de dagböcker han förde under sina år som bevakare och kronojägare i Helgum, Sollefteå revir. Böckerna är förda mellan åren 1907-1932. Arkivet innehåller även brevkopieböcker och andra handlingar efter Per Anton Åberg.

Per Anton Åberg var torpare och kronojägare bosatt i Gideåberg i västra Ångermanland. Kronojägare var en yrkestitel för skogvaktare anställda av statliga Domänverket. Inom sin bevakning ansvarade kronojägaren för avverkning, skogsvård, skoglig planering samt viss jakttillsyn.

Till förteckningen av Per Anton Åbergs arkiv