Nytt: Journalisten Per Fjellströms arkiv

Per Fjellström (1915-2011) var journalist och verksam bl.a. vid Göteborgs-Posten. Han var även under några år chefredaktör för tidskriften "Råd och Rön". Under 1970- och 1980-talet väcktes hans intresse för sin egen samiska bakgrund vilket bl.a. resulterade i böcker om lappmarksprästerna Fjellström och om undervisning av samiska barn.  

Per Fjellström  föddes i Kiruna 1915. Han härstammade på sin fars sida från den kända prästsläkten Fjellström. Modern Hilda var född Knutsson Häntak från Sirkas sameby i Jokkmokk.

Fjellström var journalist och arbetade under många år på Göteborgs-Posten. 1964 erbjöds han uppdraget som chef för en avdelning i det statliga Konsumentinstitutet i Stockholm och som chefredaktör för tidskriften ”Råd och Rön”. I slutet av 1960-talet och fram till sin pensionering arbetade han för konsumenttidskriften ”Tjäna på att veta”.

Under 1970- och 1980-talet blev Per Fjellström varse om sitt samiska ursprung genom sin morbror Ernst Knutsson och sitt släktskap med lappmarksprästerna Fjellström. Detta redovisades i böckerna: ”Med katekes och färla i lappmarken” och ”Läroanstalt för barnsliga vildar”.

Journalisten Per Fjellströms arkiv