Nytt arkiv: Professor Folke Nordströms arkiv

Folke Nordström (1920-1997) var Umeå universitets förste professor i konstvetenskap. Som konsthistoriker var han bred med forskning inom medeltida kyrkoarkitektur, norrländsk konsthistoria och en stor kännare av den spanske konstnären Goya och hans verk. Nordström var också en av initiativtagarna till Bildmuseet i Umeå.

Folke Nordström föddes i Tuna i Medelpad 1920 och började under 1940-talet sina akademiska studier vid Uppsala universitet. 1952 disputerade han i konsthistoria på en avhandling om Uppsalas domkyrkas äldsta byggnadshistoria.

1965 lämnade Folke Nordström Uppsala och flyttade till Sävar i Västerbotten som föreståndare för det nybildade Norrländska konsthistoriska institutet, vars huvuduppgift var att hålla konstvetenskapliga kurser runt om i Norrland.
1970 bildades Institutionen för konstvetenskap vid Umeå universitet och Folke Nordström blev dess första professor 1975. Under sin tid vid Umeå universitet lyckades bl.a. Nordström att intressera de stora konstmuseerna i Sverige att deponera konst till Umeå universitet, en samling som sedan kom att bilda grunden för Bildmuseet i Umeå. Folke Nordström var en av initiativtagarna till Bildmuseet som invigdes i Umeå 1981.

Läs mer om Folke Nordströms arkiv