Ny plattform för Umeå universitetsbiblioteks digitaliserade samlingar

Umeå universitetsbibliotek lanserar den 29 augusti en ny webbplats för digitaliserat material ur bibliotekets egna samlingar. Biblioteket bedriver sedan många år en omfattande digitaliseringsverksamhet där äldre böcker, fotografier samt arkiv- och handskriftsmaterial, bland annat med norrländsk anknytning, hör till sådant som digitaliseras och görs fritt tillgängligt. 

Redan nu finns närmare 8 000 objekt uppladdade på den nya plattformen, totalt cirka 100 000 sidor att utforska.Ytterligare material kommer att tillkomma inom kort. Under höstterminen planeras bland annat ca 1200 digitaliserade äldre böcker att flyttas över till plattformen. Därtill sker kontinuerlig ny digitalisering och sidan kommer fortlöpande att fyllas på också med detta innehåll.

Tidigare har det digitaliserade materialet funnits utspritt på flera olika publiceringsplattformar beroende på materialtyp, men nu samlas allt på ett och samma ställe. Detta ger användare helt nya möjligheter att upptäcka och nyttja samlingarna. Sökbarheten blir mycket bättre. Materialet blir också överblickbart på helt andra sätt än tidigare. Det går snabbt och lätt att förhandsgranska ett objekt och att steglöst zooma i bilder. Det är enkelt att ladda ner hela volymer som OCR-tolkade pdf:er. Detta är bara några av de många fördelarna med den nya webbplatsen.

Digitalisering är i dag en viktig del för tillgängliggörandet av kulturarv och genom den nya plattformen för digitala samlingar tar Umeå universitetsbibliotek ytterligare ett steg i denna utveckling. Här kommer forskare och studenter att kunna ta del av samlingarna på nya sätt. Dessutom blir det också enklare för nya användargrupper att upptäcka materialet.

Umeå universitetsbiblioteks digitaliserade samlingar