Forskningsarkivet blir Avdelningen för arkiv och specialsamlingar

Under våren gjordes en översyn av funktionerna arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) och efter beslut i biblioteksstyrelsen görs nu en organisationsförändring.

I och med organisationsförändringen byter också Forskningsarkivet inom UmUB namn till Avdelningen för arkiv och specialsamlingar. 
Beslutet innebär att funktionerna arkiv, digitalisering, äldre tryck och bokbinderi koncentreras till en avdelning. Ny avdelningschef är Christer Karlsson.

Arkiv och specialsamlingar