Nytt arkiv: Biskop Ivar Hylander

Ivar Hylander (1900-1982) var biskop i Luleå stift mellan 1956-1966. Efter sin pensionering ägnade han sig åt genealogisk forskning och gav ut släktböcker. Stora delar av hans forskning kring släkten Hylander m fl. finns nu samlat i hans personarkiv på Umeå universitetsbibliotek.

Ivar Hylander föddes år 1900 i Norrköpings S:t Olai församling. Föräldrarna var lärarfolk. Hylander studerade teologi vid Uppsala universitet och promoverades till teologie doktor i Uppsala 1932. Han innehade en tjänst som docent vid Uppsala universitet fram till hösten 1939. Hylander prästvigdes 1932 i Linköping, blev domprost i Växjö 1943 och utnämndes 1956 till biskop i Luleå stift, ett ämbete som han innehade till sin pension 1966. Efter pensioneringen bosatte han sig i Umeå där han avslutade sina dagar 1982.

Arkivet som är drygt en hyllmeter innehåller till största delen material från hans släktforskning, främst kring släkten Hylander.

Till arkivförteckningen