Nytt: Politikern Georg Anderssons arkiv

Den socialdemokratiske ministern och förre landshövdingen Georg Andersson (f: 1936) har till Umeå universitetsbibliotek överlåtit sitt arkiv innehållande manuskript till tal och artiklar samt en större klippsamling. Arkivet är drygt 1,50 hyllmeter och kommer efter uppordnande att vara fritt tillgängligt för forskning.

Foto: Riksdagen

Georg Andersson föddes 1936 i Krokträsk, Älvsbyns kommun. Han utbildade sig till lärare och kom att tjänstgöra som folkskollärare och rektor i Örträsk, Lycksele mellan åren 1957-1970.
Georg Andersson kom tidigt att engagera sig politiskt för socialdemokraterna, ett engagemang som 1971 ledde till riksdagsuppdrag. Georg Andersson var socialdemokratisk ledamot i Riksdagen under åren 1971-1995. Under denna period kom han att inneha två ministerposter: Invandrarminister (1986-1988) och kommunikationsminister (1989-1991). Georg Andersson utsågs 1995 till landshövding för Västerbottens län, ett uppdrag som han innehade fram till 2001.

Det arkiv som Georg Andersson överlämnat till Umeå universitetsbibliotek (1,50 hm) innehåller manuskript till tal och artiklar samt en större klippsamling. Arkivet kommer efter uppordnande att vara fritt tillgängligt för forskning.