Nytt arkiv: Lars-Gunnar Siklund

Lars-Gunnar Siklund (1938-1995) var fil.mag och utbildad lärare. Han var bosatt i Umeå och skrev poesi som publicerades i dagspress och tidskrifter. Ett samling av hans dikter finns nu sedan en tid tillbaka arkiverade på universitetsbiblioteket.

Arkivet efter Lars-Gunnar Siklund består av en arkivvolym med dikter, publikationer och korrespondens. Huvuddelen av materialet är skänkt av författaren Anita Salomonsson.

Handskrift 83: Poeten Lars-Gunnar Siklunds arkiv (1938-1995)