Ny publikation i ny publikationsserie

Svenskarna i sekelskiftets Paris är första publikation i universitetsbibliotekets nya skriftserie "Post scriptum". Tom Ericsson, professor emeritus i historia, har forskat i svenska och franska arkiv på jakt efter de svenskar som flyttade till Paris vid sekelskiftet 1900. I den nya publikationen redovisar han vilka de var, varför de emigrerade och var i Paris de bosatte sig.

Post scriptum är namnet på en ny publikationsserie som universitetsbibliotekets avdelning för arkiv och specialsamlingar ger ut. Serien ersätter den av Forskningsarkivet tidigare utgivna rapportserien Scriptum som gavs ut mellan åren 1988-2013. I den nya Post scriptum-serien är det tänkt att fortsätta utgivningen av publikationer kring arkiv och arkivforskning, men även breddat med forskningsresultat kring äldre tryckta samlingar/specialsamlingar. 

Första numret i serien bygger på historikern Tom Ericssons mångåriga forskning i svenska och franska arkiv på jakt efter de svenskar som utvandrade till Paris vid sekelskiftet 1900. Huvudkällan i studien är svenska församlingens arkiv i Paris, där majoriteten av de svenska utvandrarna registrerades.

Publikationen Svenskarna i sekelskiftets Paris är på 153 sidor och finns att ladda ned digitalt via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). En mindre tryckt upplaga finns även av publikationen.

Ladda ner hela skriften här (DIVA)