Nytt arkivmaterial till Helmer Osslunds arkiv

Nytt arkivmaterial har tillförts konstnären Helmer Osslunds arkiv. Det rör sig om 8 arkivvolymer med forskningsmaterial som tillhört konstvetaren Edith Eriksson, Uppsala. Under 1990-talet forskade Edith om Helmer Osslund och hans konstnärskap. Hon kom då bl.a. i kontakt med släktingar till Osslund som i sin ägo hade korrespondens och annat material efter Osslund.

Konstnären Helmer Osslund var uppvuxen i Umeå och flera av hans syskon kom liksom Osslund att ägna sig åt konstnärliga yrken. Konstvetaren Edith Eriksson (1926-2018) forskade under 1990-talet om Helmer Osslund och hans familj. Bl.a. kom hon i kontakt med släktingar och andra personer som i sin ägo hade korrespondens och material efter Osslsund.
Edith Eriksson skänkte hösten 2017 sitt samlade forskningsmaterial om Osslund till Umeå universitetsbibliotek. Materialet (8 volymer) har nu blivit inordnat i Helmer Osslunds arkiv. Det rör sig om en stor mängd kopior av korrespondens till och från Helmer Osslund hämtade ur familjearkiv och andra arkiv runt om i Sverige. I materialet ingår även en hel del fotografier och intervjuer gjorda med personer som hade kopplingar till Osslund och hans familj. Materialet är fritt tillgängligt för forskning.

Till Helmer Osslunds arkiv

Ett exempel på Edith Erikssons Osslundforskning är hennes publikation i skriftserien Scriptum: Helmer Osslund och hans syskon (publicerad 1999) som kan laddas ner här