Nytt arkiv: Johan Nordlander (1853-1934)

Johan Nordlander (1853-1934) var en framstående norrlandsforskare. Han var född i Multrå, Ångermanland och verksam som lärare i Stockholm mellan 1883-1919. Vid sidan av sitt arbete som lärare forskade han i arkiv, gjorde uppteckningar och publicerade en mängd vetenskapliga artiklar om dialekter, ortnamn, historia och folklivsforskning.

Foto ur Sv Biografiskt Lexikon

Arkivet efter Johan Nordlander består av tre arkivkartonger med lösa anteckningar och korrepsondens. Arkivmaterialet är främst avskrifter ur olika arkiv och samlingar. Materialet är skänkt av barnbarn till Johan Nordlander.

Johan Nordlanders arkiv

Idag finns en förening  som bär hans namn - Johan Nordlander-sällskapet - vars uppgift är att främja norrländsk humanistisk forskning, både bland akademiker och fritidsforskare. Föreningens handlingar finns arkiverade på Umeå universitetsbibliotek.

Johan Nordlander-sällskapets arkiv

Ytterligare arkivmaterial efter Johan Nordlander finns vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och Landsarkivet i Härnösand.