Nytt: Kenneth Nilssons arkiv

Kenneth Nilsson (1937-2016) var mellan åren 1976-2004 universitetslektor i informationsbehandling ADB vid Umeå universitet. Han var aktiv i uppbyggnaden av institutionen för informatik och har bl.a. författat en historik över institutionens verksamhet. Arkivet efter Kenneth Nilsson innehåller handlingar från hans tid som forskare både vid Lunds och Umeå universitet.

Kenneth Nilsson (1937-2016) var tidigt intresserad av datorer och kom bl.a. att arbeta med en av Sveriges första datorer - SMIL (siffermaskinen i Lund). Via Lunds universitet kom han 1976 till Umeå som universitetslektor i informationsbehandling särskilt administrativ databehandling. Han var anställd vid institutionen mellan 1976-2004 och var under många år institutionens prefekt. Under sina sista år skrev han på en historik över institutionens historia (publicerad 2017 efter Kenneths död).

Vid sidan om sitt arbete hade Kenneth Nilsson ett humanistiskt och socialt intresse med bl.a. engagemang i föreningen Anti-Handikapp.

Arkivet efter Kenneth Nilsson är 3,5 hm och är fritt tillgängt för forskning.

Till Kenneth Nilssons arkiv